ms-ministerski-savet.jpg

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 28 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за изплащане на обезщетения и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на България.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.139