10092019.jpg

Продължава изплащането на обезщетения на собствениците на обекти тип „заден двор“, за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.146