200920197_.jpg

80 стажанти от националната полиция в страната положиха клетва за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.155