ms-ministerski-savet.jpg

Съвместната работа на институциите по механизма за обхващане на децата и ученици в образователната система ще се фокусира в по-голяма степен върху превенция от отпадане от училище. Тази промяна на Постановление №100 одобри днес Министерският съвет.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.162