EU-Izbor2019i.jpg

В изпълнение на Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Пазарджик (РИК), по реда и на основание на чл. 60 от Изборния кодекс и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, областният управител издаде Заповед за насрочване на консултации за състава на РИК Пазарджик.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.41