ms-ministerski-savet.jpg

Правителството прие окончателен отчет към 31.12.2018 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.42