29032019.jpg

На проведените консултации при областния управител за състава на РИК Пазарджик за изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. , политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.43