ms-ministerski-savet.jpg

С решение на Министерския съвет се създава ново населено място - село, на територията на община Пещера, област Пазарджик. То е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение - летовище „Свети Константин“.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.67