ms-ministerski-savet.jpg

Правителството одобри отчет за напредъка по изпълнението на Решение № 704 от 2018 г. за мерките за трансформация на модела на административното обслужване в периода 5 октомври 2018 г. - 5 януари 2019 г. В доклада се анализира ходът на нормативните промени за осъществяване на най-мащабния досега пакет от общо 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.33