120420195.jpg

Заместник областният управител Петър Белчев председателства днешното заседание на  Комисията по заетостта, на което беше утвърдена Методика за оценка на подадените предложения за включване в регионалната програма за заетост на област Пазарджик 2019. Назначена от областния управител комисия ще оценява постъпващите от общините предложения на обща стойност 429 434 лева.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.53