57775056_324312834923030_6467472744861663232_o.jpg

На 23 април 2019 г. се проведе втората Регионална среща на заинтересованите страни по проект REGIONS for FOOD в Пазарджик. Срещата беше открита и водена от Областният управител г-н Стефан Мирев. Участници бяха представители на регионалните публични органи в областта на агро-храните, научно-изследователски и академичните организации, МИГ, сдружение на производителите и бизнеса.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.62