19042022.jpg

Областният управител Иван Васев председателства заседанието на Областния съвет за развитие, което се проведе днес в Пазарджик. В него участваха кметове на общини, председатели и представители на общински съвети, представители на синдикални и работодателски  организации. Общините Пазарджик, Велинград, Стрелча и Сърница, които вече са изработили и приели Плановете си за интегрирано развитие /2021 – 2027/ ПИРО, презентираха основните акценти от стратегическия документ на всяка община пред членовете на областния съвет.

Плановете определят регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертават актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината. Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, след разработването и приемането на плана от съответната община, той се представя на Областния съвет за развитие.

В изпълнение на на плана за действие по проект Regions 4Food, Областният съвет за развитие със свое решение създаде „Комисия за иновации в агрохранителния сектор“. Комисията е консултативен орган към областиня управител за определяне, организиране и провеждане на политиката по иновации в сектора на регионално ниво. Членове на комисията ще бъдат представители на институции, научни среди, неправителствени организации, фермери и фирми от хранителния сектор в област Пазарджик.  


Dostypno Za Vas