РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ

АДС /№ и дата/ Вид/предназначение на имота Местонахождение
1 2 3 4
1. 6281/20.12.2013 Част от административна сграда и прилежащ терен гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15а
2. 6327/31.07.2014 1-ви етаж от сграда с 1/3 от прилежащ терен гр. Пазарджик, ул. „Димитър Казаков-Нерон“6
3. 6284/11.02.2014 Търговска сграда с прилежащ терен гр. Пазарджик, ул. „Отон Иванов“ 17
4. 5522/26.05.2009 2 броя гаражни клетки гр. Пазарджик, ул. “Димитър Бояджиев“ 2
5. 3535/20.08.2000 Сграда на Областна администрация с прилежащ терен гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 2
6. 5766/10.02.2011 Промишлени сгради с прилежащ терен гр. Пазарджик, ул. „Заводска“ 49
7. 3230/16.05.2000 Част от двуетажна сграда с прилежащ терен гр. Пещера, ул. „Иван Раков“ 9
8. 6519/31.05.2016 3 броя складове с прилежащ терен с. Карабунар
9. 6645/27.02.2017 Двуетажна сграда с прилежащ терен гр. Велинград, ул. „Васил Априлов“ 5
10. 1207-МВР/29.12.2003 Почивна база Стрелча с прилежащ терен Гр. Стрелча УПИ XIII в кв.79
11. 4641/10.10.2004 Гарнизонен стол гр. Пазарджик, ул. „Виделина“ 10
12. 4000/01.03.2002 Магазин с. Мало Конаре
13. 5802/11.07.2011 Административна сграда и ½ от ид. част от 2 броя сгради гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15а
14. 4596/20.09.2004 Част от избен етаж с. Карабунар
15. 3676/23.06.2001 Административна сграда гр. Пазарджик, ул. “Втори януари“ 10
16. 3636/16.02.2001 Част от административна сграда гр. Пазарджик, ул. „Болнична“
17. 3624/14.12.2000 Част от 2-ри етаж на сграда с. Карабунар
18. 3625/16.05.2000 Част от 1-ви етаж на сграда гр. Брацигово, ул. „Трети март“ 31
19. 3622/14.12.2000 Част от 2-ри етаж на сграда гр. Ракитово, ул. „Христо Ботев“
20. 5778/09.03.2011 Обособен имот в сграда за търговска дейност гр. Пазарджик, бул. „България“ 4
21. 4429/29.04.2004 Сутерен и част от 3-ти етаж от сграда Гр. Пазарджик, „Ген. Гурко“ 3
22. 4319/14.05.2003 4-ти етаж от сграда гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 3
23. 6578/22.11.2016 Част от 1-ви етаж-поликлиника гр. Септември, бул. „България“ 80
24. 5368/22.05.2008 1-ви етаж от сграда и част от изба гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 19
25. 5520/11.05.2009 1-ви етаж от сграда гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ №8
26. 6261/21.11.2013 8-ми етаж от сграда гр. Пазарджик, ул. К. Величков“ 20
27. 4574/06.07.2004 ПИ 000099, м. „Долна Ада“ с. Огняново
28. 5742/28.01.2011 УПИ V-389 в кв.47 с. Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ 49
29. 4888/17.02.2006 УПИ VIII-ОКС-Складова база, кв.4 гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“
30. 5020/21.06.2006 УПИ III-КК Марица, кв.4а гр. Пазарджик
31. 5364/12.05.2008 УПИ XI-производствен терен с. Главиница, кв.62
32 5362/12.05.2008 УПИ X-производствен терен с. Главиница, кв.62
33. 5611/07.06.2010 ½ ид. част от УПИ IV-2280, кв.198 гр. Велинград, ул. „Владимир Маяковски“ 15
34. 5675/21.07.2010 УПИ II-3181, кв.147 гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ 46
35. 5788/26.04.2011 175/415 ид. части от УПИ II-дърводелска работилница с. Главиница, кв. 60
36. 5767/15.02.2011 ПИ 100050, м. „Янини грамади“ с. Славовица
37. 5815/08.09.2011 ПИ 000125, м. Дойчова кория“ с. Свобода
38. 5816/08.09.2011 ПИ 000126, м. Дойчова кория“ с. Свобода
39. 5474/17.11.2008 УПИ VI-5657, кв.13 гр. Велинград, ул. „Миладин Досев“ 9
40. 5965/13.03.2012 УПИ VI-производствен терен с. Главиница, кв.62
41. 6248/28.10.2013 ПИ 62004.5.1297 гр. Ракитово
42. 6407/15.04.2015 277,40/1108 ид. части от имот 55155.508.289 Гр. Пазарджик, ул. „Заводска“41
43. 6447/20.07.2015 ПИ 56277.506.783 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
44. 6448/20.07.2015 ПИ 56277.506.9541 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
45. 6449/20.07.2015 ПИ 56277.506.772 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
46. 6450/20.07.2015 ПИ 56277.506.9545 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
47. 6451/20.07.2015 ПИ 56277.506.9544 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
50. 6452/20.07.2015 ПИ 56277.506.770 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
51. 6453/20.07.2015 ПИ 56277.506.9543 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
52. 6454/20.07.2015 ПИ 56277.506.9536 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
53. 6455/20.07.2015 ПИ 56277.506.9542 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
54. 6456/20.07.2015 ПИ 56277.506.9527 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
55. 6457/20.07.2015 ПИ 56277.506.768 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
56. 6458/20.07.2015 ПИ 56277.506.771 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
57. 6459/20.07.2015 ПИ 56277.506.765 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
58. 6460/20.07.2015 ПИ 56277.506.769 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
59. 6461/20.07.2015 ПИ 56277.506.781 л-ще „Св. Константин, общ.Пещера
60. 6555/09.12.2016 УПИ VI-Производствена дейност с. Козарско, кв. 2
61. 6605/12.12.2016 ПИ 02837.501.9567 ЦСМП гр. Батак, ул. „Родопи“
62. 6797/28.03.2018 ПИ 55302.78.520 гр. Панагюрище
63. 6971/12.07.2018 УПИ X-обществен терен квартал 117 гр. Стрелча
64. 6772/12.07.2018 УПИ V-производствена дейност квартал 117 гр. Стрелча
65. 6888/09.05.2018 УПИ XIII - сграда ветеринарна лечебница квартал 25 с. Света Петка
общ. Велинград
66. 7016/25.09.2018 ПИ 000733 в едно със сграда ветеринарна лечебница с. Бяга
общ. Брацигово

Dostypno Za Vas