ТЪРГОВЕ

Търгове 2024 г.
публикувано на 14.06.2024 г
Заповед ДС-107/12.06.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот частна държавна собственост.
публикувано на 05.06.2024 г
Търгове 2023 г.
публикувано на 10.11.2023 г
Съобщение на НАП за търг с тайно наддаване на поземлен имот в гр. Белово, общ. Белово
публикувано на 20.10.2023 г
публикувано на 17.10.2023 г

публикувано на 22.08.2023 г

публикувано на 02.03.2023 г

публикувано на 20.02.2023 г
публикувано на 03.02.2023 г
Заповед ДС-17/01.02.2023г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот частна държавна собственост.
Търгове 2022 г.

публикувано на 23.11.2022 г

публикувано на 12.07.2022 г

публикувано на 01.06.2022 г

публикувано на 15.04.2022 г

публикувано на 23.03.2022 г
Заповед ДС-61/22.03.2022г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот частна държавна собственост.

публикувано на 02.03.2022 г
публикувано на 02.03.2022 г
публикувано на 11.02.2022 г

публикувано на 10.01.2022 г

Търгове 2021 г.
публикувано на 25.10.2021 г

публикувано на 16.09.2021 г

публикувано на 15.09.2021 г

публикувано на 03.09.2021 г

публикувано на 02.08.2021 г.
Заповед ДС-173/02.08.2021г. за прекратяване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот частна държавна собственост.

публикувано на 22.06.2021 г
Заповед ДС-151/22.06.2021г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот частна държавна собственост.

публикувано на 22.04.2021 г

Заповед ДС-99/20.04.2021 г. за прекратяване процедура по провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС, във връзка с глава III и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот.

публикувано на 12.03.2021 г

Заповед ДС-60/11.03.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване  по реда на глава II от ЗДС, във връзка с глава III и V от ППЗДС за отдаване под наем на имот.

 публикувано на 25.01.2021 г

публикувано на 13.01.2021 г

Търгове 2020 г.

публикувано на 01.10.2020 г

публикувано на 30.09.2020 г

публикувано на 30.09.2020 г

публикувано на 29.09.2020 г.

публикувано на 21.09.2020 г.

публикувано на 10.08.2020 г.
Заповед спечелил търг за отдаване под наем на имот частна държавна собственост
публикувано на 29.07.2020 г.
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост
публикувано на 16.06.2020 г.
Провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем

публикувано на 06.04.2020 г.

публикувано на 10.02.2020 г.

публикувано на 08.01.2020 г.
Заповед ДС-4 от 08.01.2020г. за откриване на търг с тайно наддаване, за продажба на движима вещ частна държавна собственост

Търгове 2019 г.

публикувано на 26.09.2019г.
Заповед ДС-210/25.09.2019 за прекратяване на търг за отдаване под наем.

публикувано на 28.06.2019г.
Заповед ДС-164/28.06.2019 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава IV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на недвижими имоти.

публикувано на 24.06.2019г.
Заповед ДС-157/24.06.2019 за определяне на спечелилите участници на търг обявен със заповед ДС-114/14.05.2019
изтегли>>>
публикувано на 18.03.2019г.
Заповед ДС-55/15.03.2019 за определяне на спечелилите участници на търг обявен със заповед ДС-19/04.02.2019
изтегли>>>
публикувано на 22.02.2019г.
Заповед ДС-35 за продажба на движима вещ частна държавна собственост
изтегли>>>
публикувано на 15.01.2019г.
Заповед ДС-7 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС във връзка с глава III и V от ППЗДС за отдаване под наем на недвижим имот
изтегли>>>
публикувано на 02.01.2019г.
Заповед ДС-1/02.01.2019 за определяне на спечелилият търга участник
изтегли>>>
публикувано на 27.11.2018г.
Заповед ДС-285/23.11.2018 за отдаване под наем.
изтегли>>>
публикувано на 20.09.2018г.
Заповед ДС-240/18.09.2018 за определяне на спечелилите търга участници.
изтегли>>>
публикувано на 14.08.2018 г.
Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава V от ППЗДС и раздел II от Наредба №7/14.11.1997  за продажба на движими вещи
Изтегли >>>
публикувано на 08.08.2018 г.
Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижими имоти
Изтегли >>>
публикувано на 04.05.2018 г.
Заповед за провеждане на търг
Изтегли >>>
публикувано на 26.03.2018г.
Заповед за спечелен търг
изтегли>>>
публикувано на 12.02.2018г
Заповед за спечелен търг
изтегли >>>
публикувано на 12.02.2018г
ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижим имот
изтегли >>>
публикувано на 05.01.2018г
ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем
изтегли >>>
публикувано на 18.09.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 174/18.09.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 18.09.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 173/18.09.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 11.08.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 155/09.08.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 04.07.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 134/03.07.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 01.03.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 43/01.03.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 27.01.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 12/26.01.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 19.05.2016г
Заповед на областния управител - ДС - 97/19.05.2016 г.
изтегли >>>
публикувано на 11.04.2016г
Заповед за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС за отдаване под наем на имот
ИЗТЕГЛИ>>>
публикувано на 24.07.2015г
Заповед на областния управител № ДС-157/24.07.2015г.
ИЗТЕГЛИ>>>

Dostypno Za Vas