ТЪРГОВЕ

публикувано на 26.09.2019г.

Заповед ДС-210/25.09.2019 за прекратяване на търг за отдаване под наем.
изтегли>>>

публикувано на 28.06.2019г.

Заповед ДС-164/28.06.2019 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава IV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на недвижими имоти.
изтегли>>>


публикувано на 24.06.2019г.

Заповед ДС-157/24.06.2019 за определяне на спечелилите участници на търг обявен със заповед ДС-114/14.05.2019
изтегли>>>


публикувано на 18.03.2019г.

Заповед ДС-55/15.03.2019 за определяне на спечелилите участници на търг обявен със заповед ДС-19/04.02.2019
изтегли>>>


публикувано на 22.02.2019г.

Заповед ДС-35 за продажба на движима вещ частна държавна собственост
изтегли>>>


публикувано на 15.01.2019г.

Заповед ДС-7 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС във връзка с глава III и V от ППЗДС за отдаване под наем на недвижим имот
изтегли>>>


публикувано на 02.01.2019г.

Заповед ДС-1/02.01.2019 за определяне на спечелилият търга участник
изтегли>>>

публикувано на 27.11.2018г.

Заповед ДС-285/23.11.2018 за отдаване под наем.
изтегли>>>

публикувано на 20.09.2018г.

Заповед ДС-240/18.09.2018 за определяне на спечелилите търга участници.
изтегли>>>

публикувано на 08.08.2018 г.Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижими имотиИзтегли >>>публикувано на 14.08.2018 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава V от ППЗДС и раздел II от Наредба №7/14.11.1997  за продажба на движими вещи

Изтегли >>>

публикувано на 08.08.2018 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижими имоти

Изтегли >>>


публикувано на 04.05.2018 г.

Заповед за провеждане на търг
Изтегли >>>


публикувано на 26.03.2018г.
Заповед за спечелен търг
изтегли>>>


публикувано на 12.02.2018г
Заповед за спечелен търг
изтегли >>>
публикувано на 12.02.2018г
ОБЯВА
 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава  V от ППЗДС за продажба на недвижим имот
изтегли >>>
публикувано на 05.01.2018г
ОБЯВА
 за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем
изтегли >>>
публикувано на 18.09.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 174/18.09.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 18.09.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 173/18.09.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 11.08.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 155/09.08.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 04.07.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 134/03.07.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 01.03.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 43/01.03.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 27.01.2017г
Заповед на областния управител - ДС - 12/26.01.2017 г.
изтегли >>>
публикувано на 19.05.2016г
Заповед на областния управител - ДС - 97/19.05.2016 г.
изтегли >>>

публикувано на 11.04.2016г
Заповед за откриване на Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава II от ЗДС за отдаване под наем на имот
ИЗТЕГЛИ>>>

публикувано на 24.07.2015г
Заповед на областния управител № ДС-157/24.07.2015г.
ИЗТЕГЛИ>>>