ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Kaytazova

ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА
Областен управител

Магистър по педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Притежава дългогодишен управленски опит в системата на образованието като началник на РУО Пазарджик, а пред това старши експерт по организация на средното образование и директор на СОУ „Д-р Петър Берон“-гр. Пазарджик.

Назначена за областен управител на област Пазарджик с Решение на Министерски съвет от 28.07.2023 г.

тел.:034 40 00 01, факс 034 44 23 38
e-mail: @

Приемно време за граждани: всеки първи вторник на месеца от 10:30 ч.

Dostypno Za Vas