ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кмет Петър Куленски
4400 Пазарджик, бул."България"2,
тел. 034/ 445501,402310
площ-636,8 кв. км
население-130 165

Основан преди пет века, градът бързо се превръща във важно пътно и търговско средище. Разположен на 205 м. надморска височина върху двата бряга на р. Марица, градът от основаването му до 1934 год. се нарича Татар Пазарджик. Името му е свързано със средищното положение на града на важен кръстопът и търговско средище, където жителите на околните селища са извършвали търговия със земеделски, занаятчийски и др. стоки. Пазарджик е освободен от турско робство от войските на генерал Гурко на 02/14.01.1878 год. Оттогава до наши дни градът е административен център на околия, окръг и община, а от началото на 1999 год. - на област, и е нейно най-значимо икономическо и културно средище. Населението на гр. Пазарджик по данни от 1999 год. е 100 136 жители, от които 86 019 са постоянно живеещи.Природна забележителност на гр. Пазарджик е остров "Свобода", намиращ се на р. Марица. Съществува като парк за отдих и спортни занимания и е привлекателен като обект за бъдещо инвестиране за превръщането му в оживен развлекателен парк.
ДКТ "К.Величков" и площада Старата поща с часовникова кула Къщата-музей
"Станислав Доспевски"Към страницата
на Община Пазарджик

Dostypno Za Vas