ОБЯВИ

22.12.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
22.10.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ на територията на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик
13.07.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ на територията на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик
09.04.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Нова жп гара Костенец“
08.01.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
23.08.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
05.02.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.01.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
04.01.2019 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
23.08.2018 г.
Обявление: от Министрество на регионалното развитие и благоустройството за процедура по очуждаване на части от имоти за изграждане на обект: Въздушна линия  110 kv ВЕЦ "Въча -1" - ВЕЦ "Цанков камък"
04.05.2018 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
13.03.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик, река Бистрица
15.02.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
09.02.2018г.
Обявление от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
29.01.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
26.01.2018г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
11.09.2017г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
04.07.2017г.
ОБЯВА - Провеждане на търг с тайно наддаване за част от имот - публична държавна собственост;