Регионален съвет за развитие на ЮЦР

Регионален съвет за развитие на Южен централен район

Протокол от заседание на РСР на ЮЦР от 09.06.2023 г.

Dostypno Za Vas