ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБЩА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Валентина Кайтазова
e-mail: @
тел.:+359 34 40 00 01
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Стефан Димитров
тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР Светлан Карталов
e-mail: chief_@
тел.:+359 34 40 00 17

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Директор дирекция Николай Зайчев
тел.:+359 34 40 00 05
Главен юрисконсулт Мария Ангелиева
тел.:+359 34 40 00 06
Главен счетоводител Надежда Цокова
тел.:+359 34 40 00 23
Главен експерт – финанси Гинка Дудова
тел.:+359 34 40 00 24
Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Царска
тел.:+359 34 40 00 27
Старши експерт Лариса Савова
тел.:+359 34 40 00 01
Младши експерт Веселка Фурнаджиева
тел.:+359 34 40 00 29
Старши специалист Тодор Тодоров
тел.:+359 34 40 00 22
Специалист Георги Стойнов

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор дирекция Ангел Стоев
тел.:+359 34 40 00 19
Главен експерт Боян Мавров
тел.:+359 34 40 00 14
Главен експерт Гергана Калоянова
тел.:+359 34 40 00 12
Главен експерт Любов Тренкова
тел.:+359 34 40 00 13
Главен експерт Мария Ловчинова-Илкова
тел.:+359 34 40 00 32
Главен експерт Милена Комсийска
тел.:+359 34 40 00 09
Младши експерт Николай Попчев
тел.:+359 34 40 00 09
Младши експерт Мартин Ашикян
тел:+359 34 40 00 07
Специалист Нели Петрова
тел:+359 34 40 00 04
Главен експерт Даринка Кочмаларска
тел.:+359 34 40 00 16
Юрисконсулт Лилия Церовска
тел:+359 34 40 00 06
Старши експерт Жени Димитрова – Праскова
тел. +359 34 40 00 31
Старши експерт Тоня Пеканова
тел.:+359 34 40 00 18
Старши специалист Велизар Петков
тел.:+359 34 40 00 26

Dostypno Za Vas