ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ

ЗАПОВЕДИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ:

2024 година
/публикувано на 09.04.2024 г./
Заповед на областния управител - ПО-60/09.04.2024 за връщане на решения от  №51/28.03.2024 до №77/28.03.2024 на общински съвет Белово
/публикувано на 03.04.2024 г./
Заповед на областния управител - ПО-58/03.04.2024 за връщане на решения от  №17/20.03.2024 до №50/20.03.2024 на общински съвет Белово
2023 година
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-165/07.08.2023 за връщане на решение №1178/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-164/07.08.2023 за връщане на решение №1177/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-163/07.08.2023 за връщане на решение №1176/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-162/07.08.2023 за връщане на решение №1175/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-161/07.08.2023 за връщане на решение №1174/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-160/07.08.2023 за връщане на решение №1173/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-159/07.08.2023 за връщане на решение №1172/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-158/07.08.2023 за връщане на решение №1171/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-157/07.08.2023 за връщане на решение №1170/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-156/07.08.2023 за връщане на решение №1169/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-155/07.08.2023 за връщане на решение №1168/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-154/07.08.2023 за връщане на решение №1167/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-153/07.08.2023 за връщане на решение №1166/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-152/07.08.2023 за връщане на решение №1165/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 07.08.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-151/07.08.2023 за връщане на решения от №1125/28.07.2023 до №1158/28.07.2023 на общински съвет Септември
/публикувано на 22.05.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-102/22.05.2023 за връщане на решение №490/10.05.2023 на общински съвет Белово
/публикувано на 13.04.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-83/13.04.2023 за връщане на решение №471/28.01.2023 на общински съвет Белово
/публикувано на 11.04.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-79/11.04.2023 за връщане на решение №458/28.03.2023 на общински съвет Лесичово
/публикувано на 06.04.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-74/06.04.2023 за връщане на решение №58/24.03.2023 на общински съвет Пазарджик
/публикувано на 01.03.2023 г./
Заповед на областния управител - ПО-35/01.03.2023 за връщане на решение №34/23.02.2023 на общински съвет Велинград
2022 година
/публикувано на 15.12.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-267/15.12.2022 за връщане на решение №460/24.11.2022 на общински съвет Белово изтегли >>>
/публикувано на 08.12.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-259/08.12.2022 за връщане на решение №272/24.10.2022 на общински съвет Пазарджик изтегли >>>
/публикувано на 11.10.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-206/11.10.2022 за връщане на решения от №923/28.09.2022 до №935/28.09.2022  на общински съвет Септември изтегли >>>
/публикувано на 02.09.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-168/02.09.2022 за връщане на решения №337/19.08.2022,№338/19.08.2022 и №339/19.08.2022  на общински съвет Батак изтегли >>>
/публикувано на 12.08.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-158/12.08.2022 за връщане на решение №191/29.07.2022 на общински съвет Пазарджик изтегли >>>
/публикувано на 13.06.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-129/13.06.2022 за връщане на решение №114/31.05.2022 на общински съвет Пазарджик изтегли >>>
/публикувано на 17.05.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-111/17.05.2022 за връщане на решение №358/29.04.2022 на общински съвет Лесичово изтегли >>>
/публикувано на 11.05.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-105/10.05.2022 за връщане на решение №110/28.04.2022 на общински съвет Велинград изтегли >>>
/публикувано на 13.04.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-83/13.04.2022 за връщане на решение №367/31.03.2022 на общински съвет Пещера изтегли >>>
/публикувано на 11.03.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-55/11.03.2022 за връщане на решение №26/24.02.2022 на общински съвет Пазарджик изтегли >>>
/публикувано на 08.03.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-47/08.03.2022 за връщане на решение №34/24.02.2022 на общински съвет Велинград изтегли >>>
/публикувано на 08.03.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-46/08.03.2022 за връщане на решение №33/24.02.2022 на общински съвет Велинград изтегли >>>
/публикувано на 13.01.2022 г./
Заповед на областния управител - ПО-8/13.01.2022 за връщане на решение №729/30.12.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

2021 година

/публикувано на 06.12.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-284/06.12.2021 за връщане на решение №312/25.11.2021 на общински съвет Велинград изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-265/10.11.2021 за връщане на решение №653/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-264/10.11.2021 за връщане на решение №652/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-263/10.11.2021 за връщане на решение №651/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-262/10.11.2021 за връщане на решение №650/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-261/10.11.2021 за връщане на решение №649/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-260/10.11.2021 за връщане на решение №648/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-259/10.11.2021 за връщане на решение №647/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-258/10.11.2021 за връщане на решение №646/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-257/10.11.2021 за връщане на решение №645/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-256/10.11.2021 за връщане на решение №644/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-255/10.11.2021 за връщане на решение №643/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-254/10.11.2021 за връщане на решение №642/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-253/10.11.2021 за връщане на решение №641/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-252/10.11.2021 за връщане на решение №640/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-251/10.11.2021 за връщане на решение №639/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-250/10.11.2021 за връщане на решение №655/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.11.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-249/10.11.2021 за връщане на решение №654/29.10.2021 на общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 14.10.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-225/14.10.2021 общински съвет Пазарджик изтегли >>>

/публикувано на 09.09.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-198/09.09.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 12.07.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-173/12.07.2021 общински съвет Батак изтегли >>>

/публикувано на 11.07.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-171/11.07.2021 общински съвет Панагюрище изтегли >>>

/публикувано на 09.07.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-168/09.07.2021 общински съвет Сърница изтегли >>>

/публикувано на 10.05.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-146/10.06.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 10.05.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-145/10.06.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

/публикувано на 08.04.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-87/06.04.2021 общински съвет Белово изтегли >>>

/публикувано на 26.03.2021 г./
Заповед на областния управител - ПО-77/25.03.2021 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-11/12.01.2021 общински съвет Септември изтегли >>>

2020 година

Заповед на областния управител - ПО-166/09.10.2020 общински съвет Велинград изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-113/01.07.2020 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-57/16.03.2020 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-5/08.01.2020 общински съвет Белово изтегли >>>

2019 година

Заповед на областния управител - ПО-196/28.08.2019 общински съвет Пещера изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-176/15.07.2019 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-175/15.07.2019 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-173/12.07.2019 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-171/11.07.2019 общински съвет Панагюрище изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-168/09.07.2019 общински съвет Сърница изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-167/08.07.2019 общински съвет Септември изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-108/10.05.2019 общински съвет Септември изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-54/15.03.2019 общински съвет Пещера изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-53/15.03.2019 общински съвет Пещера изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-50/12.03.2019 общински съвет Септември изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-2/03.01.2019 общински съвет Батак изтегли >>>

2018 година

Заповед на областния управител - ПО-306/ 19.12.2018 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-279/ 14.11.2018 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-277/ 09.11.2018 общински съвет Пазарджик изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-199/ 08.08.2018 общински съвет Брацигово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-176/ 20.07.2018 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-151/ 13.06.2018 общински съвет Велинград изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-150/ 12.06.2018 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-149/ 12.06.2018 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-68/ 09.03.2018 общински съвет Велинград изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-13/ 15.01.2018 общински съвет Стрелча изтегли >>>

2017 година

Заповед на областния управител - ПО-189/ 10.10.2017 общински съвет Сърница изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-181/ 03.10.2017 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-79/13.04.2017 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-28/08.02.2017 общински съвет Батак изтегли >>>

2016 година

Заповед на областния управител - ПО-250/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-249/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-248/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-247/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-246/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-245/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-244/25.11.2016 общински съвет Белово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-228/14.11.2016 общински съвет Пазарджик изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-208/01.11.2016 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-164/14.09.2016 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-163/14.09.2016 общински съвет Ракитово изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-137/22.07.2016 общински съвет Батак изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-126/14.07.2016 общински съвет Стрелча изтегли >>>

Заповед на областния управител - ПО-120/08.07.2016 общински съвет Лесичово изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Лесичово №135/28.06.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Ракитово №715/27.05.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Стрелча №81/31.03.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Стрелча №79/31.03.2016 изтегли >>>

Относно решение на Общински съвет - Стрелча №78/31.03.2016 изтегли >>>

Dostypno Za Vas