ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАЗАРДЖИКBild

АДРЕС:
Пазарджик 4400, ул."Екзарх Йосиф" №2
ТЕЛЕФОНИ: +359 34 44 24 48; +359 34 40 00 01
ФАКС: +359 34 44 23 38
E-mail: @

ДСК АД клон Пазарджик
Булстат 112121473
IBAN: BG76STSA93003101205801
BIC: STSABGSF

Dostypno Za Vas