РАБОТНО ВРЕМЕ

  • Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.
  • Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.
    Телефон за контакт с административното обслужване: +359 34 40 00 29
    Адрес: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф №2, ет.1 стая: 104

    e-mail: @
  • В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Dostypno Za Vas