РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.
Телефон за контакт с административното обслужване: +359 34 40 00 29

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.