КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА - телефони: +35934400012, +35934400001 от 9:00 до 17:30 ч. и денонощно на тел: +359887796579

Map2С Указ №1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България са утвърдени границите и административните центрове на области и общини. Област с административен център град Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.

В административно отношение Пазарджишка област се състои от 12 самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства, разположени на територия 4458 кв. км., представляващо 4% от територията на страната.

Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.

НОВИНИ

Карта на сайта

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 Г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горските територии и земеделски земи и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2024 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2024 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и недопускане на бедствени ситуации при пролетното пълноводие на територията на област Пазарджик през 2024 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2023 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2023 г.

Заповед на Директора на РЗИ-Пазарджик за въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Пазарджик.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2022 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2022 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2021 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област Пазарджик през 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2020 г.

Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик 2019 г.

Заповед на Областния управител за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полски и горски територии  в област Пазарджик 2019 г.

Заповед РД-01-123/17.02.2022г. на ИД Директор на РЗИ-Пазарджик за изменение на Заповед № РД-01-105 / 01.02.2022 г.  за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик.
/публикувано на 18.02.2022 г. /
Заповед на директора на РЗИ Пазарджик за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик за периода 02.02.2022 г. -  18.02.2022 г..
/публикувано на 01.02.2022 г. /
Заповед на директора на РЗИ Пазарджик за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик за периода 12.03.2021 г. - 01.04.2021 г.
/публикувано на 11.03.2021 г/
Отчет разходи Covid-19
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19
Заповед за строг дезинфекционен режим на хранителните обекти и обектите с обществено предназначение в област Пазарджик
Заповед за въведени противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.
Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев
Препоръки на Министерството на туризма във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19
Решения на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус COVID-19


OECD CAF Prebroyavane2021

Dostypno Za Vas

C5d2fc3d2b89f18bc4e57bb2605899dc

Epale Horiz180 Shengen180

RescEU