Областен план за защита при бедствия

План за защита при бедствия на област Пазарджик 2021 г.
СПИСЪК НА СГРАДИТЕ И КАПАЦИТЕТА ИМ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ НАСТАНИ ОСТАНАЛО БЕЗ ПОДСЛОН НАСЕЛЕНИЕ, МЕСТА ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ, МЕСТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ И ХРАНА, СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНА ЕВАКУАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Dostypno Za Vas