ЗАМ. ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ

Зам. областен управител на област Пазарджик
e-mail: @
тел.: 034 40 00 04, факс 034 44 23 38

ПЕТЪР БЕЛЧЕВ

Зам. областен управител на област Пазарджик
e-mail: @
тел.: 034 40 00 04, факс 034 44 23 38