ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

               

СТЕФАН МИРЕВ

Областен управител на област Пазарджик

St Mirev150517 400px

тел. 034 40 00 01, факс 034 44 23 38

e-mail: @

Стефан Неделчев Мирев е роден на 6 септември 1985 г.

Образование:
Завършва средното си образование в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град Панагюрище и висше образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – магистър по право, юрист.

Професионална кариера:
Работи като юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище и Държавни горски стопанства „Пазарджик” и „Панагюрище”.
От 2014 г., Стефан Мирев е заместник областен управител на област Пазарджик с ресори: земеделие и гори, транспортни схеми и безопасност на движението, опазване на околната среда, законосъобразност на актовете на общинските съвети и кметове на общини, превенция и противодействие на корупцията.
Назначен е за Областен управител на област Пазарджик с Решение на Министерски съвет на 10.05.2017г.

Владее английски език.

Стефан Мирев е семеен, има един син.

Приемният ден на Областния управител се провежда всеки първи вторник на месеца – от 10:30 ч. в Приемна зала на Областна администрация Пазарджик, ет.1.   след предварително записване на тел. 034 40 00 33, и попълване на „Форма за регистриране“