КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА
телефони: +35934400012, +35934400001 от 9:00 до 17:30 ч. и денонощно на тел: +359887796579
адрес: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2

Подаване на заявления от хотелите за настаняване на украински граждани
Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.22г., желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълни приложениe НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР и да го изпратят на мейл: @
Заповед № РД-262/22.11.2023 г. за създаване на Областен координационен съвет на област Пазарджик по предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна 

Dostypno Za Vas