BG4UkraineBG.jpg

Към днешна дата официално регистрираните украински граждани на територията на област Пазарджик са 296. Те са посочили регистрация по настоящ адрес в частни жилища и хотели в общините Пазарджик, Септември, Пещера, Панагюрище, Велинград, Белово, Батак и Стрелча.

В координационния център в помощ на бежанците от Украйна към Областна администрация Пазарджик, ежедневно се обработва и предоставя информация за наличните ресурси за настаняване на граждани пристигащи от Украйна. Центърът координира взаимодействието между държавните органи и местната власт за осигуряване на институционална подкрепа по отношение на здравеопазване, социално подпомагане, образование, трудова заетост и др. възникнали нужди.

            Екипите на регионална дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик са посетили общо 132 лица /украински граждани/ за установяване на потребностите им от подкрепа и консултиране в периода 21.03.2022 г. – 25.03.2022 г.. На посочените от МВР адреси са анкетирани 80 възрастни и 52 малолетни и непълнолетни. Няма установени непридружени деца – бежанци украински граждани. 25 украински граждани са заявили желание за трудова заетост, 7 са започнали работа. От анкетираните от социалните работници бежанци, 40 желаят достъп до здравеопазване с избор на общопрактикуващ личен лекар, 35 ученици са пожелали да бъдат подкрепени с достъп до интернет за обучение от разстояние в украинска образователна платформа, за 10 деца, родителите са изявили желание да посещават детска градина на територията на област Пазарджик, 5 деца са пожелали да посещават училище, от социално подпомагане нужда са заявили 2-ма, а 11 украински граждани желаят достъп до жилище.  Информацията за установените потребности на украинските граждани от здравеопазване, образование и трудова заетост е  предоставена на РЗИ – Пазарджик, РУО – Пазарджик и Дирекции Бюро по труда (Пазарджик, Септември, Пещера, Панагюрище и Велинград).  


Dostypno Za Vas