BG4UkraineBG.jpg

Към днешна дата официално регистрираните украински граждани на територията на област Пазарджик са 365. Те са посочили регистрация по настоящ адрес в частни жилища и хотели в общините Пазарджик, Септември, Пещера,  Лесичово, Панагюрище, Велинград, Белово, Ракитово, Батак и Стрелча. 19 са хотелите в областта, в които от началото на бежнаската вълна до момента е имало настаняване на украински граждани. Автоматизираната информационна система „Бежнаци“ е инсталирана на три работни места в ОДМВР Пазарджик – две в група „Миграция“ в Пазарджик и едно в РУ Велинград, което ускори работата по предоставяне на „временна закрила“ на желаещите.

В координационния център в помощ на бежанците от Украйна към Областна администрация Пазарджик, ежедневно се обработва и предоставя информация за наличните ресурси за настаняване на граждани пристигащи от Украйна. Центърът приема обаждания на телефони +359 34 40 00 12, 40 00 01 от 9:00 до 17:30 ч. и денонощно на тел: +359 887 796 579.

       През изминалата седмица екипите на дирекциите „Социално подпомагане“ в област Пазарджик са анкетирали 27 възрастни и 24 малолетни и непълнолетни украински граждани с регистрация по настоящ адрес. 5 лица са изразили желание да бъдат трудово подкрепени, чрез програмите които предоставя Агенция по заетостта. 16 лица желаят достъп до здравеопазване с избор на общопрактикуващ личен лекар или стоматолог, 8 ученици са пожелали да бъдат подкрепени с достъп до интернет за обучение от разстояние в украинска образователна платформа. Постъпила са и 14 заявления – декларации от украински граждани за подпомагане с еднократна помощ, по реда на чл. 16, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

            По данни на РУО Пазарджик след подадени заявления от украински семейства, шест ученици са насочени в три училища в област Пазарджик – НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик, СУ „Васил Левски“, гр. Велинград и СУ „Александър Иванов-Чапай“, гр. Белово. Определени са дните от седмицата и часа за провеждане на допълнителното обучение по български език като чужд във всяко училище, приело ученици от Украйна. Проведена е онлайн среща с началника на РУО-Пазарджик и директорите на държавните и общинските училища в областта във връзка с благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“, в резултат на което Пазарджик е втората област с най-много събрани пакети за хуманитарна помощ.

            В петте дирекции „Бюро по труда“ в областта са сформирани мобилни екипи, които провеждат срещи с украинските граждани по настоящ адрес и желаещите попълват анкета за проучване нагласите им за работа. Изготвени са регистри на  работодатели, които желаят да наемат украински граждани, както и на лица от Украйна, заявили желание за работа.  


Dostypno Za Vas