24022020.jpg

На 19 февруари 2020 г. се проведе Кръгла маса „Предизвикателства пред семейното фермерство в България“, в рамките на изложението „АГРА“ в Международен панаир Пловдив.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.241