02122019.jpg

Областна администрация Пазарджик бе домакин на третия Междурегионален семинар по проект REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. Съвместно с Аграрен университет Пловдив, бе организирана обучителна визита за представяне на добри практики в подкрепа на цифровизацията в аграрния сектор и хранителната промишленост в нашата страна.

Откриване с представяне на Аграрния университет направи доц. д-р Светла Янчева, Зам.- ректор. Презентации за дейността си направиха проф. Иван Пенов и доц. Георги Георгиев  от Фондация „Земята-източник на доходи“, Станимир Стефанов  от Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ на проект NEFERTITI, г-жа Дора Дулчева от РУО-Пазарджик и ученикът от МГ „К. Величков“ Пазарджик Стилиян Величков, представиха основните акценти на обучението по Национална програма „IT кариера“.

Гостите посетиха Демострационен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти, на територията на Аграрен университет Пловдив в рамките на Инициативата „16+1“., както и Логистичния хъб и павилион в Икономическа зона „Тракия". Те бяха представени от г-н Васил Гелев - Изпълнителен директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към МЗХГ.

            Участващите 18 представители на организациите — партньори по проекта, от Испания, Франция, Нидерландия, Италия, Финландия и Унгария, проявиха голям интерес към добрите практики и инициативи, а координаторите от Регионалното министерство на земеделието, животновъдството, рибарството и устойчивото развитие на Андалусия - Испания, изразиха задоволство и благодарност за отличната организация и предоставените възможности за обмен и споделяне на опит между партньорите.

            Наред с организираните от останалите партньори по проекта подобни представяния, примерите на нашата страна ще могат да бъдат използвани за разработване на бъдещи планове за действие на публични мерки за насърчаване на цифровизацията в агро-хранителния сектор в предстоящи програмни и стратегически документи на регионите партньори.  


Dostypno Za Vas