24032021.jpg

Представители на Областна администрация Пазарджик, част от екипа на проект Regions 4Food, взеха участие в провелата се онлайн Кръгла маса за предизвикателствата пред семейното фермерство в България на 19 март 2021 г. Събитието беше организирано от фондация „Земята – източник на доходи“ – Пловдив, с подкрепата на катедра „Икономика“ на Аграрен университет – Пловдив и Център по предприемачество на Технически университет – София, филиал Пловдив и с финансовата помощ на фондация „Америка за България“.

Представяне на български софтуерни продукти в подкрепа на фермерите направи водещата софтуерна компания НИК Agro Service. Бяха обсъдени сателитните технологии в помощ на семейните фермери, които подробно представиха представителите на Фондация „Земята – източник на доходи“ – Пловдив. Акцент в програмата беше и представянето на електронната платформа на фондацията, като Председателят на Управителния съвет проф.д-р Иван Пенов отбеляза напредъка по реализацията на една от дейностите в Плана за действие на Областна администрация Пазарджик, изготвен по проект Region 4Food, а именно „Метеорологични станции“

В широкия форума участваха представители на научните среди, държавната администрация, семейни фермери и НПО от Южен централен район. Участието на екипа по проекта в Кръглата маса е част от дейностите по финализирането на Плана за действие по проект „Region 4Food“ и обсъждането му с широк кръг от заинтересовани страни.  


Dostypno Za Vas