24022020.jpg

На 19 февруари 2020 г. се проведе Кръгла маса „Предизвикателства пред семейното фермерство в България“, в рамките на изложението „АГРА“ в Международен панаир Пловдив.

В първия панел „Новите политически реалности“ представител на МЗХГ презентира новостите в подкрепа на земеделските производители през 2020 г., както и новата селскостопанска политика за следващия програмен период 2021-2027.

Представители на Областна администрация Пазарджик участваха във втория панел „Дигитализация в земеделието“ със презентация на проект REGIONS 4FOOD, финансиран по програма Интеррег Европа. Проектът е пет годишен и се изпълнява вече втора година. Пред участниците в кръглата маса беше представена свършената до момента работа по проекта, извършеното картиране и анализ на регионалното ниво на цифровизация на селското стопанство и хранителната промишленост в Област Пазарджик. Показани бяха окончателно подбраните регионални добри практики от България, както и добрите практики на други партньори по проекта, които са проучени от страна на Областна администрация Пазарджик.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на проекта (https://www.interregeurope.eu/regions4food/)

   


Dostypno Za Vas