--------------8----------------2019.jpg

На 8 ноември 2019 г. се проведе третата Регионална среща на заинтересованите страни по проект REGIONS for FOOD в Пазарджик.

Участници бяха представители на регионалните публични органи в областта на агро-храните, научно-изследователски и академичните организации, НПО и бизнеса. Представени бяха добри практики на партньорите по проекта от Франция и Испания.

Целта бе да се проведе дискусия относно възможността част от тези практики да бъдат включени в бъдещия План за действие по проекта. По време на дискусията участниците в срещата се обединиха около няколко от предложените практики, които да бъдат включени в Плана за действие и да се търси финансиране за тяхното реализиране, както и около няколко комуникационни мерки.

Интерес предизвикаха следните практики от Пеи де ла Лоар, Франция: Technocampus Alimentation (TCA) – публична сграда, в която са събрани стартиращи компании и научни организации, както и практиката за Експериментална демо кравеферма, в която са въведени нови технологии, с цел да бъдат демонстрирани пред фермерите от района.

Също така обект на дискусията станаха практиките на района на Андалусия: RAIF – Мрежа за оповестяване и фитосанитарна информация за състоянието на най-важните земеделски култури и Магистърски програми в областта на цифровизацията в агро-хранителния сектор, предлагани от университетите Кордоба-Малага и Севиля.

През следващите шест месеца предстои подготовката на първия проект на План за действие, в който ще бъдат отразени препоръките дадени на настоящата среща.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на проекта (https://www.interregeurope.eu/regions4food/)  


Dostypno Za Vas