ОБЩИНА ЛЕСИЧЕВО

les.gif кмет Серьожа Лазаров
E-mail @
с. .Лесичово, тел. 03517 2221, факс 03517 2265
площ 209.5 кв. км
население 6 633
надморска височина 297 м.
разстояние до Пазарджик 24 км.

Община Лесичово е разположена в Северозападната част на Пазарджишка област. На север и на изток граничи с община Панагюрище, на юг с община Септември, на югоизток с община Пазарджик, а на запад с община Ихтиман. Общата площ, която заема община Лесичово, е 21, 9 кв.км. Общината се състои от 7 села - с. Лесичово, с.Калугерово, с. Церово, с. Динката, с. Боримечково, с.Памидово и с. Щърково.
Административен център на общината е с. Лесичово. Територията на община Лесичово обхваща на север и запад части от Ихтиманска и Същинска Средна гора, а на юг и югоизток-северните разклонения на Горнотракийската низина.
Главната водна артерия, протичаща през територията на община Лесичово, е река Тополница. На 15км. северозападно от с. Лесичово е изграден едноименният язовир, а бента на реката при с. Лесичово се използва като водосбор на водите от язовир "Белмекен".
Във всички етапи на развитие селското стопанство е заемало водещо място в общинската икономика, осигурявало е основната част от доходите на населението и най-голяма заетост на трудоспособното население. Селскостопанските площи на територията на община Лесичово са 125374 дк.От тях обработваеми са 78500 дка.

sv_nikola.jpg
Манастира "Св.Никола"
с.КалугеровоКъм страницата
на Община Лесичово

Dostypno Za Vas