ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

кмет Васка Рачева
тел. 03561 2067, 2484
ул.'Александър Стамболийски' 37А
e-mail: @
площ - 361,3 кв. км
население - 32708
разстояние до Пазарджик - 20 км.

Намира се на 20 км.западно от Пазарджик. Градът се развива във връзка с построената през ХІХ в. ж.п. линия Любимец-Бельово и е важно транспортно средище. От него водят шосета за София, Пазарджик, Велинград, Ветрен, Семчиново, Карабунар, Бошуля и Симеоновец.
ж.п. гара СептемвриКъм страницата
на Община Септември

Dostypno Za Vas