ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Djambov

ТОДОР ИВАНОВ ДЖАМБОВ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38

Тодор Джамбов е роден на 13.09.1975 г. в гр. Пазарджик

Висшето си образование получава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Българска филология“, има професионално-педагогическа специализация по детска и юношеска психология от Тракийски университет Стара Загора. От 2001 г. до момента работи в системата на образованието, като последователно е директор на: ОУ „Христо Ботев“ с. Братаница, Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик и ПГХХТ гр. Пазарджик. Бил е и директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства към община Пазарджик, както и общински съветник в Общински съвет Пазарджик в периода 2007 г. – 2011 г.

Назначен е за зам.-областен управител на област Пазарджик на 28 май 2021 г. със заповед на министър-председателя Стефан Янев