Новини


Стартира Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“ и в изпълнение на разпоредбите на чл.39а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Агенцията по обществени поръчки (АОП) изгражда единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

01 яну 1970