Актуално

Регионалният съвет за развитие на Южен централен район проведе заседание в Пловдив.

Областният управител г-н Стефан Мирев участва в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район.

25 юни 2019