01062024.jpg
Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград предлага обучение на най-високо ниво, което дава необходимите знания и умения за реализация в системата на горите, дърводобива и ловните стопанства в цялата страна, както и за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения.
Гимназията в красивия родопски град разполага с изцяло оборудвани кабинети по професионална подготовка, компютърни зали, нов физкултурен салон, фитнес зала, зоокът и дендрариум с над 320 вида дървета и храсти. За учениците има специален полигон за стрелба и ново, модерно обзаведено ученическо общежитие.


  


Dostypno Za Vas