120620241.jpg

Областният управител Валентина Кайтазова председателства днешното заседание на Комисията по заетостта, в което участваха представители на общините и на петте „Бюра по труда“ в област Пазарджик. Главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов представи Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2024 година. Проектът съдържа предложение за разкриване на 124 работни места, от тях 106 за 5 месеца, както и 18 работни места за 3 месеца заетост, всички на пълно работно време от 8 часа.

            Проектните предложения за заетост на целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“, съгласно РМС 327/2024г., постъпили от 12-те общини на областта и Областна администрация, са за:

  • Безработни младежи до 29 г. (вкл.) – 20 лица;
  • Безработни над 55-годишна възраст – 28 лица;
  • Безработни лица с основно и по-ниско образование, (включително самоопределили се като роми) - 32 лица;
  • Безработни лица с трайни увреждания – 5 лица;
  • Продължително безработни лица – 39 лица;

Разпределението по общини на съгласуваната заетост е, както следва:

Община Велинград – 25, Община Сърница – 13, Община Ракитово – 11, Община Септември – 18, Община Пазарджик – 14, Община Лесичово – 5, Община Брацигово – 7, Община Батак – 7, Община Панагюрище – 7, Община Пещера – 6, Община Стрелча – 3, Община Белово – 6, а така също и Областна администрация Пазарджик - 2.

Постъпилите предложения изискват за удовлетворяването им финансови средства за субсидирана заетост общо в размер на 649907 лева и изпълват определената за Област Пазарджик квота от 649923 с минимален остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2024 година ще вложат в изпълнението общата сума от 12750 лева – основно за разходи за инструменти, работно облекло, предпазни средства за назначените лица. Регионалната програма беше съгласувана от Комисията на днешното заседание и ще бъде представена за утвърждаване от МТСП.

Предвижда се Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2024 година да се изпълнява в периода от 1 юли 2024 до 30 ноември 2024 г. в над 40 населени места в областта, с очакван резултат от над 300 благоустроени и поддържани обекти на публичната инфраструктура.  


Dostypno Za Vas