131120191.jpg

Председателят на ОИК Пазарджик Георги Добрев връчи удостоверенията на всички новоизбарни местни управници в община Пазарджик.

Те положиха тържествена клетва и подписаха клетвените си листове пред областиня управител. Заседанието беше председателствано от най-възрастния съветник Хари Хараламбиев.
Областният управител Стефан Мирев се обърна към всички присъстващи в залата:
"По волята на избирателите и в изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, днес поставяме началото на следващия четиригодишен мандат на Общински съвет Пазарджик.
Тържествен момент, в който всички вие – новоизбраните управници на града и общината се заклехте в името на нейния просперитет. Надявам се, че ще оправдаете високото доверие на хората. Общинският съвет е колективният орган на местната власт, в който отново ще спорите, предлагате, решавате. Ще одобрявате или отхвърляте предложенията на кмета и местната администрация. От вас зависи този процес да бъде открит, демократичен и достъпен до гражданите. Бъдете инициативни и последователни, стремете се да постигате консенсус, да чувате и разбирате предложенията и проблемите на хората, които са ви дали изключителната привилегия да решавате и работите за общото благо.
Огромна е отговорността на Община Пазарджик като най-голяма в областта и основен бенефициент по важни регионални проекти. Ще си позволя да спомена два от тях, които се реализират с подкрепата на държавата и Оперативните програми и са с огромно значение за развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда и икономиката в целия регион. Проектът за изграждане на Компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и Проектът за изграждане на Западен околовръстен път. Надявам се, че основен акцент и в този мандат ще бъде работата ви с младите хора на града и общината. Създавайте условия и инициативи за младежки дейности и активности в сферата на спорта, културата и изкуствата.
Областна администрация ще продължи да подкрепя община Пазарджик в усилията да се изпълняват успешни проекти, да се модернизират условията на живот в населените места, да се подобрява обслужването на гражданите и бизнеса. Пожелавам ви с воля и разум да вземате законосъобразни решения в интерес на хората", каза в приветствието си Стефан Мирев. Поздравът на областния управител към новоизбраните управници в община Пазарджик, бяха фолклорните изпълнения на децата от представителен хор "Гласовете на Орфей" към Общински детски комплекс Пазарджик.
Своите поздрави към общинските съветници, към кметовете на кметства, и към избирателите отправи кметът на общината Тодор Попов. Той благодари на екипа си за подкрепата и доверието и обеща нови успешни проекти за Пазарджик и общината.
С 22 гласа ЗА общинските съветници избраха адв. Хари Харалампиев за председател на местния парламент в Пазарджик. За другия кандидат - Малина Консулова-Златева, издигната от групата на ГЕРБ, гласуваха 18 съветници. Изборът се проведе с тайно гласуване, като една от бюлетините беше недействителна.  


Dostypno Za Vas