OA_bild.jpg

Със заповеди на министър-председателя Стефан Янев са назначени нови заместник областни управители,съобщават от пресцентъра на МС. Новите заместник областни управители на Област Пазарджик са Стоян Парпулов и Тодор Джамбов.

Парпулов работи като адвокат в Адвокатска колегия Пазарджик от октомври 1991 г. до настоящия момент, преди това в продължение на пет години е старши асистент в Катедра „Правни науки“ в Академията на МВР в София. Бил е и следовател в ОУ на МВР Пазарджик, както и председател на Общински съвет-Пазарджик в периода 1995 г. – 1999 г.

Преди назначаването си за заместник областен управител на Пазарджик от 2016 г. до настоящия момент Тодор Джамбов е директор на Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в Пазарджик. Висшето си образование получава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Министър-председателят Стефан Янев освободи от длъжност досегашните заместник областни управители на oбласт Пазарджик - Йордан Кожухаров и Петър Белчев.