03062021.jpg

Междуинституционалното сътрудничество на социалните услуги е темата на регионалния форум, в който участва зам. - областният управител Тодор Джамбов. Домакин на събитието е община Пазарджик в партньорство с неправителствената организация Национален алианс за социална отговорност. Специален гост е зам. министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Заместник областният управител Тодор Джамбов поздрави организаторите и участниците във форума и декларира подкрепата на областната администрация за реализацията на всички успешни проекти в сферата на социалните услуги в град и област Пазарджик, с цел обхват  и социално включване на всички уязвими целеви групи. Приветствия към участниците в срещата отправиха секретарят на община Пазарджик Румен Кожухаров,  зам.-министър Клисурска и председателят на НАСО Георги Георгиев.

Развитието на социалните услуги на общинско и областно ниво представиха ръководителите на социалните дирекции в сферата на социалната политика в град и област Пазарджик. Местното представителство на НАСО презентира насоки за развитие на сътрудничеството между местната власт и Националния алианс за социална отговорност.