08062021.jpg

Заместник областният управител Тодор Джамбов посети Професионална гимназия по химични и хранителни технологии в Пазарджик, където днес се състоя премиерата на пиесата „Намери ме“. Автор на постановката е преподавателят по английски език Елисавета Кланска, която от години ръководи творчески клуб „Театрално ателие“ към училището. С постановката бе изразена изключителна ангажираност към проблемите на младите хора,  риска от отпадане от образователната система, агресията и домашното насилие.

Зам.-областният управител Тодоро Джамбов, който до скоро бе директор  на гимназията, в чийто ресор по настоящем са образованието, културата, социалните и младежки дейности, поздрави младите театрали и всички присъстващи от името на областния управител Иван Васев. Той акцентира върху добрата работа на училището с институциите по различни проекти и призова примерът за успешното междуинституционално партньорство, с цел превенция, да се мултиплицира в други училища и образователни институции.

Гости на събитието бяха представители на РУО Пазарджик, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Комплексът за социални услуги за лица и семейства в град Пазарджик.