OECD.png

На 25 януари 2022 година е прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване към Организацията с България и останалите страни кандидатки.

По повод Поканата от 25 януари 2022 година за присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена организация за повишаване интензитета на дейностите от страна на българската администрация.

Една част от тези дейности целят осигуряване на комуникационно покритие на процеса по присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е сред основните цели на външната политика на Република България.

С оглед подобряване на координацията и ускоряване на действията по присъединяването към Организацията, през декември 2017 година е създаден Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) по кандидатурата за членство в ОИСР.

Представители на българските ведомства, агенции и редица експерти работят активно в комитетите и работните групи, в които България е приета със статут „гост” или „участник”.

На 10 февруари 2022 година Министерският съвет актуализира състава на Междуведомствения координационния механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като Правителството прие решение, с което актуализира и разшири състава спрямо новата структура на Министерския съвет.

Повече информация: https://www.mfa.bg/bg/bg-oecd  


Slice