21042022.jpg

Регионален форум за застъпничество по проект „Ранно учене за развитие “ се проведе днес в Пазарджик. Събитието се организира от фондация „ИГА“, в него участваха представители на институции и неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги, здравеопазването, образованието.

Заместник областният управител Петя Цанкова откри форума и благодари на всички, които работят и подкрепят дейностите по настоящия проект. „Провеждането на успешна застъпническа кампания, като част от дейностите по настоящия проект е първата стъпка към привличане и използване потенциала и опита на всички заинтересовани страни, които работят в системата на социалното подпомагане,здравеопазването, образованието. Фокусът е изключително важен и интересен за обществото ни. Той е свързан с осигуряването на допълнителна грижа и подкрепа към уязвими семейства с деца от 0 до 3 години, подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за тези деца“, каза при откриването на събитието Петя Цанкова.

Проект „Ранно учене и развитие“ е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ гр. Кюстендил, а партньори са Фондация „Фонд ИГА“ и Фондация „Бъдеще“ гр. Ракитово.

Дейностите по проекта предвиждат сформиране на екип за планиране и реализиране на застъпническата кампания. Застъпническият план включва провеждане на серия от срещи с институции и организации на национално, регионално и местно ниво. Разработване на Предложение за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето в домашна среда чрез действащите към момента социални услуги в общността за семейства с деца до 3 г.  


Dostypno Za Vas