30042019.jpg

На свое редовно заседание Комисията по заетостта обсъди проекта за Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2019 година.

Проектът съдържа предложение за разкриване на 102 работни места, от тях 101 за  6 месеца заетост – 96 на пълно работно време (8 часа) и 5 на непълно работно време (6 часа), както и 1 работно място за 5 месеца заетост на непълно работно време (6 часа). Проектните предложения са за заетост на целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“, съгласно РМС 20/2019 г., както следва:

  • Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – 14 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден ;
  • Безработни над 50-годишна възраст – 45 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден;
  • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход) – 19 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден;
  • Хора с увреждания – 3 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден;
  • Продължително безработни лица – 15 лица на пълен и 2 лица на непълен работен ден.

Разпределението по общини на заявената заетост е, както следва: на пълно работно време, за период от шест месеца - Община Велинград – 21, Община Сърница – 12, Община Ракитово – 10, Община Септември – 10, Община Пазарджик – 9, Община Лесичово – 8, Община Брацигово – 6, Община Батак – 6, Община Панагюрище – 5,        Община Пещера – 4, Община Стрелча – 3, а така също и Областна администрация Пазарджик -  2. На непълно работно време (6 часа), за период от шест месеца, Община Белово предлага заетост за 5 лица и към това, за период от 5 месеца - на 1 лице.    

Постъпилите от общините предложения изискват за удовлетворяването им финансови средства общо в размер на 421225 лева, който, заедно с други 8209 лева, предвидени за Областна администрация Пазарджик, изпълва определената за Област Пазарджик квота от 429434 лева без остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2019 година ще вложат в изпълнението общата сума от 9026 – основно за разходи за инструменти, работно облекло, защитни средства за назначените лица.

Предвижда се Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2019 година да се изпълнява в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.  


Slice