thumb_850x480_inovacii-i.jpg

Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще се срещне на 03.09.2022 г. (събота) с областните управители на Пловдив и Пазарджик във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможностите за бизнеса да кандидатстват по него и по други европейски програми.

 

В Пловдив, в 11:00 ч., в конферентна зала на Областна администрация Пловдив (площад „Никола Мушанов“ 1) министър Пулев и областният управител Ангел Стоев ще дадат брифинг за представяне на първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“. Тя е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). Кандидатства се онлайн през системата ИСУН до 21.09.22 г. 

В Пазарджик министър Пулев и областният управител Трендафил Величков ще дадат пресконференция в 13:00 ч. в конферентна зала на Областната администрация Пазарджик (ул. „Екзарх Йосиф“ 2). Министър Пулев ще разясни предстоящите до края на годината проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС.  


Dostypno Za Vas