03092022.jpg
На пресконференция днес в Пазарджик министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и директорът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Илияна Илиева представиха пред медиите и бизнеса възможностите за реализация на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
Благодаря на министър Пулев за инициативата, която е предприел и област Пазарджик е част от нея, каза областният управител Трендафил Величков. Той изрази увереност, че информационната среща ще даде конкретна полза на бизнеса в региона и ще провокира активност за кандидатстване по различните мерки от Плана.
В момента се намираме в условия на служебен кабинет, но държавата работи и министерството на иновациите и растежа също. Осигурил съм много добра приемственост, наследих отлично ядро от експерти, каза министър Александър Пулев. Той посочи, че основният приоритет е да се даде "глътка въздух на най-уязвимия сегмент от българската икономика - микро- , малките и средните предприятия".
Първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация" е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). Кандидатства се онлайн през системата ИСУН до 21.09.22 г.
Работи се за отваряне на втора процедура още от следващия месец. Бюджетът й е около 30 млн. лв., профилът е „Въвеждане на IT решения и киберсигурност“. Подготвят се трета и четвърта процедури също в рамките на настоящата година, като третата касае изграждането на фотоволтаични панели, за което са отпуснати 200 млн. лв. и съпровождаща ги инфраструктура. Четвъртата е за развойна дейност и интелектуална собственост – за 600 млн.лв.
На срещата стана известно, че в Пазарджишка област работят 11 000 предприятия, като близо 10 000 от тях са малък и среден бизнес.
Конкретни въпроси към министър Александър Пулев и неговия екип поставиха представители на Сдружението на предприемачите Пазарджик и Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите Велинград.  


Dostypno Za Vas